Hårfin gräns mellan frivillighet och tvångsprostitution

  • Flag
  • Flag
  • Flag
  • Flag
  • Flag
  • Flag
  • Flag
  • Flag
  • Flag

Originally published on Feministiskt Perspektiv by Soledad Cartagena

UTRIKES Prostitution i Tyskland har varit laglig sedan 2002. Samtidigt fortsätter trafficking, våld och stigmatisering av kvinnorna. Soledad Cartagena har intervjuat Huschke Mau, som tidigare prostituerats och nu arbetar aktivt med att hjälpa andra att ta sig ur prostitution:

Min första hallick var polis och när jag sökte hjälp fick jag ingen.

FAKTA En ny lag kriminaliserar sex utan kondom inom Tysklands legala sexhandel. Syftet är att skydda kvinnorna inom den legala sexhandeln. Den nya lagen kritiseras dock av ”BesD sex workers’ union” och Amnesty International som menar att den tvingar prostituerade in i illegala bordeller där användning av kondom inte krävs.

Stephanie Klee är en av de starkaste prostitutionslobbyisterna som hörs i Tyskland. I intervjuer hävdar hon att prostitution är som vilket arbete som helst, problemet är att det inte är socialt accepterat av samhället. Under sina över 20 år i sexindustrin säger hon sig aldrig ha lidit, vare sig psykiskt eller fysiskt. Att sälja sexuella tjänster likställer hon med att ge massage eller sjukgymnastik. Klee avfärdar kritiken att fattiga kvinnor från länder som Rumänien eller Bulgarien tvingas in i prostitution som nonsens och menar att de flesta prostituerade gör det av egen fri vilja.

Efter att ha läst en intervju med Stephanie Klee, där hon påstod att det enda traumat prostituerad får när de lämnar bordellen är samhällets stigma, skrev Huschke Mau brevet ”Ich habe die Schnauze voll von Euch”. I det kommenterar Mau, före detta prostituerad och grundare av organisationen ”Sisters e. V” som ska hjälpa prostituerade från sexhandeln, Stephanie Klees påståenden.

– Det var så cyniskt och omänsklig att presentera prostitution som något som inte är skadligt. I Tyskland är det svårt för en före detta prostituerad att berätta hur verkligheten egentligen ser ut, det sociala klimatet är oerhört fientlig. Män tror fortfarande att de har rätt till sex. Jag har blivit ifrågasatt med frågor som ”Om du inte vill ha sex, varför blev du sexarbetare?” När jag läste intervjun med Stephanie Klee brast något inom mig. Jag blev arg.

”Ett normalt yrke”

Som barn blev Huschke Mau sexuellt utnyttjad och misshandlad. När hon rymde hemifrån var det ingen som ville ta ansvar för henne, inte ens de sociala myndigheterna. Prostitution var det enda sättet att överleva, ett öde som hon säger sig dela med många prostituerade. Under några år arbetade hon på bordell, när hon sedan började studera försörjde hon sig som eskort. Ju längre hon sålde sex desto sämre mådde hon och för att stå ut började hon missbruka alkohol och droger.

– Min första hallick var polis och när jag sökte hjälp fick jag ingen. På rådgivningscentret sa de till mig: ”Vad vill du, prostitution är ett normalt yrke, om du inte vill fortsätta är det väl bara att sluta.” Men det är inte så enkelt. Det tog flera år innan jag kunde ta mig ur prostitutionen. Det jag har upplevt i prostitution kommer jag aldrig att glömma, det är otroligt vad män är kapabla till.

Tror du att kvinnor av egen fri vilja prostituerar sig?

– Inte enligt min erfarenhet. Jag brukar säga att om den fria viljan finns ska det åtminstone finnas två alternativ. De flesta prostituerade som jag har träffat har aldrig haft andra alternativ. Var finns då den fria viljan?

Missbruk som legitimeras av staten

Huschke Mau menar att när Tyskland legaliserade prostitution ledde det till att den ökade och att kraven från sexköparna blev extremare och våldsammare. Samhället sände ut signaler att våld mot kvinnor är ok.

– I Tyskland har vi ett kvinnofientligt klimat där tusentals kvinnor från Rumänien och Bulgarien hämtas för att möta männens behov. Det är mest unga kvinnor som inte talar tyska och som inte blir informerade om vad de ska arbeta med och som utnyttjas av tyska män. Att köpa en kvinna är som att beställa en pizza och ju mer behoven växer desto mer kvinnor tvingas in i prostitution. 9 av 10 kvinnor skulle gå om de kunde men de kan inte! Det är ett missbruk som legitimeras av staten och det har lett till sinnessjuka proportioner. En, två miljoner män i Tyskland går dagligen till prostituerade.

Prostitution och människohandel går hand i hand hävdar Mau. Och främst av två anledningar. Det första är att det aldrig kommer att finnas tillräckligt med kvinnor som gör det frivilligt. Många kommer att tvingas att sälja sig. För det andra är gränsen mellan tvångsprostitution och frivillighet hårfin.

– Om en rumänsk kvinna tvingas av den egna familjen att prostituera sig eftersom hon inte vet något annat. Är det tvångsprostitution? Eller om en man föreslår sin fru att sälja sig för att betala av en gemensam skuld. Är det trafficking? Det finns många gråzoner. Men jag har aldrig sett prostitution utan våld eller manliga profitörer.

Sexköpslagen är effektiv

Huschke Mau tycker att den svenska sexköpslagen som säger att det lagligt att sälja sex men olagligt att köpa är effektiv. Hon menar att det är det enda som tydligt anger vem som är förövaren, nämligen den frie mannen, och som måste bestraffas.

– Han har alternativet att inte köpa! Prostitution är Mr lag och bör avskaffas! Men det är inte bara straff som jag önskar i Tyskland, utan också hjälp för de som vill ta sig ur prostitution. Och framför allt vill jag ha en social förändring; att prostitution slutligen erkänns för vad det är: våld.